כתבי-יד

בדף זה מוצגת רשימת כתבי היד שהושוו לצורך העלאת הנוסח המדוקדק של הפירושים והתרגומים.

לגבי כל כתב יד מצויין האם הוא שימש כנוסח היסוד או היה חלק מקבוצת הביקורת. במידה שקיים צילום של כתב היד הניתן לצפיה במרשתת - צורף קישור המאפשר לפתוח אותו לצפיה באופן מידי.

הרשימה בשלב זה הינה חלקית בלבד. בעתיד הקרוב תעלה הרשימה המלאה והמעודכנת.